Admin
https://gmtsoft.net

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp XAP (ERP – Enterprise Resource Planning) là sản phẩm được nghiên cứu, phân tích và xây dựng theo góc độ quản trị tổng thể một

Dịch vụ Thay Màn Hình Máy Tính Laptop.

Thay màn hình máy tính, giải pháp cho Màn hình máy tính bị hỏng, màn hình bể, màn hình máy tính bị sọc, chớp chớp. Màn hình là một trong những thành phần

Viết phần mềm theo yêu cầu

Công ty viết phần mềm theo yêu cầu. Viết phần mềm theo yêu cầu là một giải pháp mới trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm vào ứng dụng thực tế.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp XAP (ERP – Enterprise Resource Planning) là sản phẩm được nghiên cứu, phân tích và xây dựng theo góc độ quản trị tổng thể một

Dịch vụ bảo trì công nghệ thông tin

Giải pháp bảo trì hệ thống CNTT trọn gói cho doanh nghiệp, là một giải pháp CNTT thuê ngoài được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá tốt, ưu tiên lựa chọn