Gọi tư vấn

Trang chủ Dịch Vụ

Dịch Vụ

Là một công ty xuất bản phần mềm, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, tư vấn thiết kế phần mềm theo yêu cầu. Đối với các dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi sẽ gặp trực tiếp, lắng nghe các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải từ đó phân tích và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. Thiết kế và xây dựng phần mềm hoàn chỉnh trước khi bàn giao cho doanh nghiệp triển khai sử dụng.

Phần mềm theo yêu cầu

Những ưu điểm khi sử dụng dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu

Phần mềm theo yêu cầu (Custom software) là một loại phần mềm được phát triển để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng. Khách hàng...
Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) là một hệ thống phần mềm tích hợp được thiết kế để quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh của một tổ chức, bao gồm...
viết phần mềm theo yêu cầu

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản lý theo yêu cầu

Phần mềm quản lý theo yêu cầu (on-demand management software) là một loại phần mềm được thiết kế để giúp các tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh của mình theo cách...
Viết phần mềm quản lý kho hàng theo yêu cầu

Viết phần mềm quản lý kho hàng theo yêu cầu

Phần mềm quản lý kho hàng theo yêu cầu là một ứng dụng máy tính được thiết kế để giúp quản lý và theo dõi hoạt động nhập xuất hàng hóa của một kho...
Phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu

Phần mềm theo yêu cầu (custom software) là một ứng dụng phần mềm được thiết kế và phát triển để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng hoặc doanh nghiệp. Điều...
Phần mềm quản lý kho hàng

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản lý kho hàng

  Phần mềm quản lý kho hàng được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý các hoạt động của kho hàng một cách dễ dàng và hiệu quả. Các lợi ích của phần...
Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Những lợi ích khi sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp là một loại phần mềm được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động quản lý trong một doanh nghiệp. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp các...
Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Những ưu điểm và lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết phần mềm...

Viết phần mềm quản lý theo yêu cầu (Custom Software) là phần mềm được phát triển theo yêu cầu cụ thể của khách hàng hoặc doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là phần mềm...
Phần mềm theo yêu cầu

Viết phần mềm quản lý kho hàng theo yêu cầu

Phần mềm quản lý kho hàng là một phần mềm được thiết kế để giúp quản lý, theo dõi và điều khiển các hoạt động trong quá trình quản lý kho hàng. Nó giúp...
Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) là một loại phần mềm được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và tích hợp các quy trình và hoạt...

YÊU CẦU TƯ VẤN PHẦN MỀM

Tên người gửi*
Số điện thoại*
Email*
Nội dung yêu cầu