Gọi tư vấn

Trang chủ Dịch Vụ

Dịch Vụ

Là một công ty xuất bản phần mềm, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, tư vấn thiết kế phần mềm theo yêu cầu. Đối với các dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi sẽ gặp trực tiếp, lắng nghe các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải từ đó phân tích và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. Thiết kế và xây dựng phần mềm hoàn chỉnh trước khi bàn giao cho doanh nghiệp triển khai sử dụng.

Viết phần mềm quản lý theo yêu cầu

Những ưu điểm và lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết phần mềm...

Viết phần mềm quản lý theo yêu cầu (Custom Software) là phần mềm được phát triển theo yêu cầu cụ thể của khách hàng hoặc doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là phần mềm...
Phần mềm quản lý theo yêu cầu

Viết phần mềm quản lý kho hàng theo yêu cầu

Phần mềm quản lý kho hàng là một phần mềm được thiết kế để giúp quản lý, theo dõi và điều khiển các hoạt động trong quá trình quản lý kho hàng. Nó giúp...
Viết phần mềm quản lý theo yêu cầu

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) là một loại phần mềm được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và tích hợp các quy trình và hoạt...
Viết phần mềm quản lý theo yêu cầu

Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) là một loại phần mềm được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh...
Phần mềm quản lý theo yêu cầu

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản lý kho hàng

Phần mềm quản lý kho hàng (hay còn gọi là phần mềm quản lý kho) là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để giúp quản lý và điều phối hoạt động của...
Viết phần mềm quản lý theo yêu cầu

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản lý theo yêu cầu

Phần mềm quản lý theo yêu cầu (custom software) là một phần mềm được thiết kế và phát triển để đáp ứng nhu cầu cụ thể của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Điều...
Top 5 phần mềm quản trị doanh nghiệp 32

Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp là một loại phần mềm được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý các hoạt động của mình hiệu quả hơn. Nó cung cấp cho các...
Viết phần mềm quản lý theo yêu cầu

Những ưu điểm khi sử dụng dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu

Viết phần mềm theo yêu cầu là phần mềm được phát triển để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của khách hàng hoặc người sử dụng. Các yêu cầu này...
dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu 3

Các chức năng cơ bản trong phần mềm quản trị doanh nghiệp vừa và...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) là một loại phần mềm được thiết kế để giúp quản lý các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Phần mềm...
viết phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu là một loại dịch vụ mà một công ty hoặc một nhóm lập trình viên cung cấp để phát triển phần mềm theo yêu cầu của...

YÊU CẦU TƯ VẤN PHẦN MỀM

Tên người gửi*
Số điện thoại*
Email*
Nội dung yêu cầu