Gọi tư vấn

Trang chủ Sản phẩm Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp

Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp XAP (ERP - Enterprise Resource Planning) là sản phẩm được nghiên cứu, phân tích và xây dựng theo góc độ quản trị tổng thể một Doanh nghiệp. Phần mềm quản lý doanh nghiệp XAP sẽ giải quyết bài toán quản trị đa ngành nghề, đa lĩnh vực dựa trên một cơ cấu tổ chức tổng quát từ công ty, phòng ban và phân bổ nhân sự dựa trên các vị trị làm việc được thiết lập từ trước. Phần mềm quản lý doanh nghiệp này sẽ giúp giải quyết vấn đề quản lý cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động quản lý và điều hành nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Không có bài viết để hiển thị

YÊU CẦU TƯ VẤN PHẦN MỀM

Tên người gửi*
Số điện thoại*
Email*
Nội dung yêu cầu