Gọi tư vấn

Trang chủ Sản phẩm Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Chúng tôi nghiên cứu, phân tích và xây dựng phần mềm quản lý nhân sự nhằm hỗ trợ cho bộ phận Hành Chính - Nhân Sự tại các doanh nghiệp thực hiện các công việc trong quản lý thông tin nhân sự như lưu trữ hồ sơ, thông tin nhân viên, công việc, lịch sử công tác. Ngoài ra, phần mềm quản lý nhân sự còn hỗ trợ cho việc chấm công, tính lương, tính BHXH, BHYT, tính thuế TNCN được rõ ràng, chính xác và kịp thời. Tính kết nối của phần mềm quản lý nhân sự từ các thiết bị máy chấm công, dữ liệu được đồng bộ trực tiếp thông qua cổng kết nối mạng nhằm hỗ trợ đắc lực cho việc chấm công, tính lương khách quan và hiệu quả.

Không có bài viết để hiển thị

YÊU CẦU TƯ VẤN PHẦN MỀM

Tên người gửi*
Số điện thoại*
Email*
Nội dung yêu cầu