Gọi tư vấn

Trang chủ Tin Tức Sự Kiện Hoạt Động

Sự Kiện Hoạt Động

Tập hợp toàn bộ thông tin hoạt động của công ty trong việc triển khai tư vấn sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp khách hàng. Đồng thời các sự kiện hoạt động công đoàn vì lợi ích cộng đồng cũng được cập nhật thường xuyên.

Bàn giao phần mềm quản lý doanh nghiệp công ty giám định thái an

Bàn giao phần mềm quản lý Doanh nghiệp tại công ty Giám Định Thái...

Sau 6 tháng triển khai xây dựng phần mềm theo yêu cầu, dựa trên quy trình cốt lõi đang vận hành của doanh nghiệp Thái An. Ngày 24/7/2020 vừa qua, Công ty TNHH GMT Solution đã bàn giao thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể. Hệ thống phần mềm là thành quả của cả một quá trình hợp tác, trao đổi và cũng phát triển.
Bàn giao phần mềm quản lý doanh nghiệp tại công ty giám định worldcontrol

Bàn giao phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Công ty giám định WORLDCONTROL

Với công ty Giám Định WorldControl, Chúng tôi không chỉ bàn giao phần mềm quản lý doanh nghiệp đơn thuần mà còn hơn thế nữa. Ngoài các chức năng chuẩn như quản lý cơ cấu...
Công ty GMT Solution bàn giao phần mềm quản lý doanh nghiệp

Bàn giao phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Công ty kiểm định dầu...

Sau hơn 6 tháng nỗ lực triển khai xây dựng và bàn giao thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp với chức năng chính là bốc số chứng thư tại Công ty Kiểm...

YÊU CẦU TƯ VẤN PHẦN MỀM

Tên người gửi*
Số điện thoại*
Email*
Nội dung yêu cầu