Công ty TNHH GMT Solution hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chuyên:

  1. Tư vấn các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp.
  2. Thiết kế dữ liệu, chức năng và xây dựng các ứng dụng phần mềm trong quản lý và xử lý dữ liệu.
  3. Đào tạo và triển khai ứng dụng vào quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội.
  4. Sản phẩm chính là “Phần mềm Quản doanh nghiệp XAP ERP”
  5. Các dịch vụ liên quan tới công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm và mạng internet.
  6. Nền tảng công nghệ (Platform) được đội ngũ kỹ sư của GMT Solution xây dựng tùy biến, đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ mới nhất cũng như dễ dàng hoạt động theo các quy trình quản lý doanh nghiệp thuần túy tại việt nam.
 

Lấy yêu cầu và tư vấn giải pháp!  

0917987079

Báo giá thanh lý máy tính văn phòng